Logo Menu

Mums ir nepieciešami speciālisti

Lai veiksmīgi un efektīvi attīstītu projektu "Svētgrīvas", mums patiesi nepieciešama Jūsu palīdzība. Ļoti noderētu tādu speciālistu palīdzība un padomi, kā:

Ainavas dizaineris - kā harmoniski attīstīt mūsu teritoriju

Sabiedrisko attiecību speciālists - sabiedrības atbalsts un informācijas izplatība sociālajos tīklos

Agronoms - gribētos mums sataisīt savu dārzu!

Celtnieks - objektu plānošanas un izstrādes speciālists

Citi labas gribas cilvēki - spējīgi palīdzēt ar idejām vai cita veida ieguldīgumu.